Tuesday, June 18, 2024

SOUTH EAST REGION Team Rosters

SOUTH EAST REGION
SAMP ARMY
SR# Player Name
1 ABDULLAH SHAH
2 ADITYA PADALLA
3 AKASH JOSHI ©
4 CHANDRAPAUL HEMRAJ
5 KARTHIKEYA JAGADISH
6 MANAV PATEL
7 PRIT PATEL
8 RISHIKESH NEUPANE
9 SANJAY STANLY
10 SARNAM PATEL
11 SHIBRAZ SHEIKH
12 SNEH PATEL
13 PRASHANT BHADORIA
14 SUNNY KUMAR
15 Naidu Pothini