Tuesday, June 18, 2024

SOUTH CENTRAL REGION Team Rosters

SOUTH CENTRAL REGION
TAMPA TIGERS
SR# Player Name
1 Prahlad Madabhushi
2 Bheeshma Kommoju
3 Praveen Borra
4 Leslie daniel
5 Gerald Penford
6 Sourabh chandran
7 Ankit Yeru
8 Raajshekhar Reddy
9 Ricky NAIR
10 Mayur Patel
11 Ashish patel
12 Saketh chidepudi